EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

26.02.2020 - Čiastka 16

33 / 2020 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. februára 2020, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

34 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 18. februára 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

25.02.2020 - Čiastka 15

31 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

32 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 10. februára 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č. 296/2017 Z. z.

20.02.2020 - Čiastka 14

27 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 13. februára 2020, o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2020

28 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 13. februára 2020, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických parametroch osobitného letiska, ochranných pásmach osobitného letiska a o používaní osobitných letísk

29 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. februára 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

30 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. februára 2020 o dopravnom značení

17.02.2020 - Čiastka 13

25 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

26 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

10.02.2020 - Čiastka 12

24 / 2020 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 5. februára 2020, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri

07.02.2020 - Čiastka 11

23 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

06.02.2020 - Čiastka 10

22 / 2020 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 29. januára 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov

04.02.2020 - Čiastka 9

21 / 2020 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 22. januára 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Štvrtok, 27. február 2020
Meniny má Alexander, zajtra Zlatica
USD* 1.0875+0.0035
GBP* 0.8415+0.0052
CZK* 25.3440+0.1180
HUF* 339.2800+1.8700
PLN* 4.3094+0.0082
SEK* 10.5813+0.0125
HRK* 7.4605+0.0038
CHF* 1.0606+0.0001
RUB* 71.2368+0.4425

  14:40 - Európske firmy s pôsobením v Číne znižujú ročné obchodné ciele

  14:33 - Sociálna poisťovňa už vyplatila prevažnú časť minimálnych dôchodkov

  14:12 - Británia dala EÚ časové ultimátum v súvislosti s obchodnou dohodou

  13:40 - Kúpa Monsanta zvýšila zisk nemeckého koncernu Bayer

  13:31 - Preplatok poistného sa odpočítava od nasledujúcej povinnej platby

  13:27 - V januári sa najviac predávala Škoda

Bratislava8°C   
Košice7°C   
Poprad3°C   
Žilina4°C   
Zvolen6°C   
Viedeň8°C   
Praha4°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0