EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

09.04.2020 - Čiastka 33

73 / 2020 Z.z. ... ZÁKON zo 7. apríla 2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

74 / 2020 Z.z. ... ZÁKON zo 7. apríla 2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

75 / 2020 Z.z. ... ZÁKON zo 7. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

08.04.2020 - Čiastka 32

70 / 2020 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 6. apríla 2020, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

71 / 2020 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 6. apríla 2020, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky

72 / 2020 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020

06.04.2020 - Čiastka 31

68 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 3. apríla 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

69 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 3. apríla 2020 o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

06.04.2020 - Čiastka 30

66 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 2. apríla 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

67 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 2. apríla 2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

02.04.2020 - Čiastka 29

65 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

30.03.2020 - Čiastka 28

64 / 2020 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 169 z 27. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020

27.03.2020 - Čiastka 27

57 / 2020 Z.z. ... ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 25. marca 2020, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 334/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

58 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

59 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

60 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

61 / 2020 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

62 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 25. marca 2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

63 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 25. marca 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

26.03.2020 - Čiastka 26

56 / 2020 Z.z. ... ZÁKON z 24. marca 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Štvrtok, 9. apríl 2020
Meniny má Milena, zajtra Igor
USD 1.0867-0.0004
GBP 0.8757-0.0038
CZK 26.9090-0.2740
HUF 354.7600-4.5800
PLN 4.5586+0.0144
SEK 10.9455+0.0070
HRK 7.6175-0.0060
CHF 1.0558+0.0001
RUB 80.6900-1.4146

  19:50 - Začala sa videokonferencia popredných producentov ropy o znížení ťažby

  19:47 - S&P zhoršila ratingy francúzskych automobiliek Renault a PSA

  19:33 - Praha, Budapešť aj Varšava vo štvrtok rástli

  19:31 - Ministri financií Európskej únie sú blízko kompromisu o záchrannom balíku

  17:42 - Volkswagen pociťuje zotavovanie čínskeho trhu

  17:34 - Európske médiá spolupracujú v boji proti falošným správam o koronavíruse

Bratislava13°C   
Košice13°C   
Poprad6°C   
Žilina10°C   
Zvolen10°C   
Viedeň17°C   
Praha10°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0