EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

11.12.2019 - Čiastka 137

420 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 26. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

421 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

10.12.2019 - Čiastka 136

417 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 3. decembra 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov

418 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 5. decembra 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel

419 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. novembra 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov v znení vyhlášky č. 73/2019 Z. z.

09.12.2019 - Čiastka 135

416 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska z 12. novembra 2019 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenského národného divadla

05.12.2019 - Čiastka 134

414 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

415 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

04.12.2019 - Čiastka 133

413 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 26. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

29.11.2019 - Čiastka 132

406 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 19. novembra 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

407 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 21. novembra 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

408 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 21. novembra 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v znení vyhlášky č. 96/2009 Z. z.

409 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 15. novembra 2019, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 502/2013 Z. z.

410 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky z 25. novembra 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky č. 34/2012 Z. z.

411 / 2019 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 26. novembra 2019, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

412 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

28.11.2019 - Čiastka 131

400 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu vlády Slovenskej republiky z 21. novembra 2019, ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca

401 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. novembra 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii

402 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Štatistického úradu Slovenskej republiky z 15. novembra 2019, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.

403 / 2019 Z.z. ... OPATRENIE Štatistického úradu Slovenskej republiky z 15. novembra 2019 o preukaze asistenta sčítania

404 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky

405 / 2019 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

27.11.2019 - Čiastka 130

393 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

394 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

395 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 28. októbra 2019 o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

396 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

397 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

398 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

399 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Piatok, 13. december 2019
Meniny má Lucia, zajtra Branislava, Bronislava
USD* 1.1137+0.0062
GBP* 0.8456+0.0032
CZK* 25.5190-0.0030
HUF* 329.4000-1.3400
PLN* 4.2836-0.0033
SEK* 10.4495-0.0100
HRK* 7.4390+0.0005
CHF* 1.0939+0.0023
RUB* 70.0885-0.3040

  12.12.2019, 21:12 - Spojené štáty a Čína sa dohodli na podmienkach obchodnej zmluvy

  12.12.2019, 18:13 - Bez zemného plynu Slovensko podľa zväzu nedokáže splniť klimatické ciele

  12.12.2019, 18:11 - Slovensko je podľa Pellegriniho pripravené na uhlíkovú neutralitu od roku 2050

  12.12.2019, 18:06 - Banky eurozóny si vzali menej lacných dlhodobých pôžičiek

  12.12.2019, 18:00 - Protimonopolný úrad koná pre podozrenie z porušenia súťaže pri predaji značkových tonerov

  12.12.2019, 17:50 - Začiatkom roka 2020 majú byť odovzdané dva úseky R7 aj jeden na D4

Bratislava0°C   
Košice3°C   
Poprad0°C   
Žilina0°C   
Zvolen1°C   
Viedeň-1°C   
Praha-1°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0